• 0 Nieuw stadspark in Genk: Tuinen van Waterschei

  • Utilità
  • Scritto da Gregorio Aiello
  • 02-03-2022
  0.00 di 0 Voti

  Stad Genk heeft een ontwerp klaar voor een nieuw stadspark. Met het project 'Tuinen van Waterschei' wil de stad de verschillende werelden rondom de Stiemer verbinden. Stad Genk telt hiervoor 4,6 miljoen neer en wil 118 groenpercelen opkopen om het stadspark te realiseren. De stad wil publieke plekken in het groen ontwikkelen die uitnodigen tot verblijf, gebruik en ontmoeting. "Als groenste centrumstad van Vlaanderen willen we iedere Genkenaar recht geven op zijn/haar stukje natuur." zegt schepen van Duurzaamheid en Ruimte Toon Vandeurzen. "Daarom willen we de ongekende, weelderige groenpercelen aan de achterkanten van de wijken omvormen tot een heus stadspark." vult hij aan. Lineaire tuinVoor de optimale realisatie van het project wil de stad 118 groenpercelen verwerven. Deze zullen onder andere omgevormd worden tot een lineaire tuin, een nieuwe bruisende en groene long voor Waterschei. Met de tuin wil Stad Genk de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Waterschei versterken. De lineaire tuin wordt een nieuw 'centraal park' dat voorziet in verschillende vormen van ruimte, gaande van recreatief tot ecologisch. Waterrijk WaterscheiWater is een belangrijk aspect in het project. Het zorgt voor verkoeling en vormt een blauwe begeleider doorheen de lineaire tuinen. Toch is de kwaliteit van het water een issue. Door de verharde omgeving in Waterschei geraakt het rioleringssysteem oververhit bij regenval. Hierdoor lopen de collectoren langs de Stiemerbeek vol en lopen ze over. Dat water komt in de Stiemerbeek terecht en zorgt voor een slechte geur. Daarnaast zorgt de zuurtegraad van dit vervuilde water dat er geen waardevolle natuur kan groeien op de talud. "We willen dit probleem oplossen via drie wegen: duurzaam waterbeheer in Waterschei (SUDS en SODA/Waterrijk Waterschei); de werken van Aquafin aan de overstorten die in het voorjaar van 2022 zullen starten en door het creëren van een parallelle waterloop." aldus burgemeester Wim Dries. Valleirand StalenstraatDit projectonderdeel streeft naar een blauwgroene transformatie van de Stalenstraat in combinatie met een betere fysieke verbinding met de Stiemervallei. Zo worden er twee doorsteken voorzien vanuit de Stalenstraat naar de Stiemervallei, daarnaast wordt er een fietspad aangelegd aan de 'achterkant', waardoor we van de achterkanten van de handelspanden een tweede 'voorkant' maken, wat veel potentieel biedt voor de handelaars om hun zaak uit te bouwen. NatuurplekkenMet natuurplekken wil de stad de natuur- en de natuurbeleving versterken. Zo werden in Elsenhout, aan het einde van de Elsenhoutstraat, een aantal stukken bouwgrond opgekocht om in te richten als natuur. Deze natuurplekken worden voorzien van wandel- en fietspaden in de randen zodat mensen het gebied in kunnen kijken. De natuurplekken zullen beperkt toegankelijk zijn, omdat men hier in wil zetten op de vernatting en de kwaliteit van de natuur. Natuurpunt zal deze natuurplekken beheren. Valleirand André DumontlaanMet de herinrichting en de uitvoering van de valleirand André Dumontlaan wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van stedelijk wonen. Ook hier wil Stad Genk de verbinding tussen mens en natuur versterken. Dit projectonderdeel streeft naar een volwaardige verbinding tussen de Stiemervallei, Thor Park en de Stalenstraat. Een snel en aantrekkelijk fiets- en wandelpad tussen Thor Park en de Stalenstraat zal de werelden dichter bij elkaar brengen.In overleg met AWV zal stad Genk een extra oversteekplaats voorzien over de André Dumontlaan die het Thor Park met de Stiemervallei, de Stiemerhub en de Stalenstraat verbindt. "We hopen dat hierdoor de toekomstige 5000 werknemers hun weg gaan vinden naar de Tuinen en de Stalenstraat." sluit schepen Toon Vandeurzen af. InvesteringToon Vandeurzen: "Nog dit voorjaar starten we met de uitwerking van de valleirand aan de André Dumontlaan met de experimentele en tijdelijke Stiemerhub. De andere elementen worden in de loop van 2023 gerealiseerd. Het totaal geraamd budget voor de uitvoering van de 'Tuinen van Waterschei' is 4,6 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro door Vlaams Stedenbeleid gesubsidieerd werd omwille van innoverend stadsvernieuwingsproject. Samen met heel wat burgers en partnersIn de voorbereiding en de uitvoering wil stad Genk zoveel mogelijk de buurtbewoners en partners betrekken bij deze projecten. Via participatiemomenten en verschillende activiteiten zal de buurt betrokken worden. Via de Stiemerdeals worden partners uitgenodigd om samen met stad Genk mee te werken aan de Stiemervallei. Op deze manier trekken we een beweging op gang in de Stiemervallei van mensen die het gebied omarmen als 'hun vallei'. MEER INFO https://share.genk.be/public/folder/stPjJ6JesEyginBa6knVPg/Tuinen%20van%20Waterschei

 • 0 Stad Genk subsidieert aankoop CO2-meters voor verenigingen

  • Utilità
  • Scritto da Gregorio Aiello
  • 13-06-2021
  0.00 di 0 Voti

  Stad Genk subsidieert aankoop CO2-meters voor verenigingen Verenigingen uit Genk die een CO2-meter willen kopen, kunnen daar vanaf nu een subsidie voor aanvragen bij de dienst Sport, Cultuur of Jeugd. Het gaat om een toelage van 90% van het aankoopbedrag. Het stadsbestuur neemt de maatregel in het kader van haar ondersteuningsbeleid voor vrijetijdsverenigingen.Nu een heropstart van activiteiten en samenkomsten voorzichtig terug op gang komt, moeten heel wat verenigingen opnieuw een financiële inspanning doen om in orde te zijn met de coronavoorzorgsmaatregelen. Zo moeten ze onder andere zorgen voor een optimale luchtkwaliteit in de lokalen waar mensen elkaar ontmoeten of vergaderen."Een CO2-meter is hiervoor een uitstekend hulpmiddel", vertelt schepen van Cultuur Anniek Nagels. "Het toestel monitort permanent de luchtkwaliteit en geeft een waarschuwing als de drempelwaardes overschreden worden en er dus bijkomende actie nodig is op vlak van ventilatie. We willen verenigingen die zalen beheren of over een eigen lokaal beschikken stimuleren om een CO2-meter aan te schaffen en in hun ruimtes te gebruiken. Daarom gaan we de aankoop van CO2-meters ondersteunen via een extra toelage van 90% van het totaalbedrag." Extra ondersteuning in coronatijd "We hechten heel veel belang aan het aspect veiligheid in onze stad en dus ook in het verenigingsleven", vervolgt schepen van Sport Kathleen Parthoens. "Om deze sector te ondersteunen tijdens de coronaperiode riepen we als stad een hele resem ondersteuningsmaatregelen in het leven: we vervroegden werkingstoelagen en betaalden ze onverkort uit; we verdeelden hygiënepakketten, lanceerden een coronaherstelfonds waarmee we vrijetijdsverenigingen in nood de kans bieden om hun basiswerking voort te zetten, ... Alles om hen een duwtje in de rug geven." "Horecazaken kunnen al langer een beroep doen op een subsidie voor de aankoop van een CO2-meter", licht schepen van Economie Toon Vandeurzen toe. "Het is één van de elementen van het eerder goedgekeurde subsidiepakket om de zaken veiliger en aangenamer te maken. Dat dit nu ook voor verenigingen mogelijk zal zijn, is een uitstekende zaak. Tenslotte gaat het om de gezondheid van de mensen en die staat voorop." Aanvragen Je kan de 'CO2-toelage' via mail of telefonisch aanvragen bij de stedelijke diensten Jeugd, Cultuur of Sport. Komen in aanmerking: vrijetijdsverenigingen die over een eigen lokaal beschikken, die vergaderlokalen beheren of ruimtes ter beschikking stellen van derde verenigingen. Meer Infohttps://www.genk.be/

 • 0 Heel de zomer muziek in de stad met iedereen terrast live

  • Utilità
  • Scritto da Gregorio Aiello
  • 09-06-2021
  0.00 di 0 Voti

  Heel de zomer muziek in de stad met iedereen terrast liveOp 25, 26 en 27 juni vindt in Genk het openingsweekend plaats van Iedereen Terrast Live; een nieuw muziekevenement dat ons het voor het tweede jaar op rij geannuleerde Genk on Stage – voor eventjes - moet doen vergeten. Heel de zomer lang zorgen lokale, mobiele acts voor sfeer in de centrumstraten en in de Vennestraat. "Vanaf vrijdag 25 juni kan je elke donderdag in het centrum en elke zaterdag in de Vennestraat, respectievelijk tussen 19u en 22u30, genieten van lokale muzikale acts", aldus schepen van Evenementen Toon Vandeurzen. "De muzikanten stoppen aan de terrassen voor een kort optreden. De startdatum van het event hebben we niet zomaar gekozen, maar is een symbolische verwijzing naar Genk on Stage, ons populair zomerfestival dat we helaas voor het tweede jaar op rij moesten annuleren wegens corona. Tijdens het openingsweekend van Iedereen Terrast Live zijn er elke dag 4 mobiele optredens en dit tussen 19u en 22u30. Staan op het programma: Manoesh, Yass, De Geest, Cliff Willy, Polly et les Quatre Snaar, Wayfare en nog veel meer lokale topacts. Zij geven het startschot voor wat een heerlijke, ietwat alternatieve, muzikale zomer zal zijn voor Genk, waarna we met z'n allen positief kunnen vooruitkijken naar hopelijk een normaal 2022." Talent van eigen bodem Iedereen Terrast Live geeft lokale acts de kans om van zich te laten horen. Een bewuste keuze. Schepen Toon Vandeurzen: "Genk en Limburg bij uitbreiding bulken van het muzikaal talent dat alle kansen op een podium verdient. We zijn enorm fier dat we hen een podium kunnen bieden. Ook de horecazaken, die andere jaren deelnemen aan Genk on Stage, betrekken we sterk bij Iedereen Terrast Live. Na een moeilijke periode vaak zonder inkomsten geven we hen de nodige impulsen, onder andere via zomerevents als deze." Zomer vol beleving Stad Genk kiest deze zomer voor eerder kleinschalige outdoor evenementen die voor sfeer in het straatbeeld zullen zorgen. Zo is er Iedereen Terrast tot en met 30 september met pop-up terrassen in het Molenvijverpark, op Thor Park en in het SportinGenk Park. De Stationsstraat, de Winterslagstraat, het Crypteplein en de Grote Markt zijn deze zomer extra feestelijk aangekleed en vormen 'Sfeerstraten'. Op 10-11/07, 20-21/07 en 14-15/08 vindt 'Jardin Local on tour' plaats; een rondreizend tuinfeest met food, drinks en lokale acts in de wijken Winterslag, Sledderlo en Zwartberg. En op C-mine, tenslotte, gaat op 3 juli het multidisciplinaire festival 'Zomerslag' van start en dit tot 26 september. Meer info via www.iedereenterrast.be Ontdek het volledige zomeraanbod van Genk via www.visitgenk.be