• 0 Irlanda, Danimarca, Belgio e Finlandia chiudono spazio aereo ai voli russi

  • Cronaca
  • Scritto da Mediasonik
  • 01-03-2022
  0.00 di 0 Voti

  Irlanda, Danimarca, Belgio e Finlandia chiudono spazio aereo ai voli russi Dopo l'invasione di Mosca in Ucraina, diversi Paesi europei hanno deciso di chiudere il loro spazio aereo ai voli russi. La decisione è stata presa da Finlandia, Danimarca, Irlanda e Belgio. Lo hanno confermato i rispettivi governi locali. Fonte: TGCOM24

 • 0 Mci Genk: radio internazionale e le missioni cattoliche

  • Cronaca
  • Scritto da Gregorio Aiello
  • 17-11-2021
  0.00 di 0 Voti

  Roma – Si è concluso a Roma, questa mattina, il convegno sul tema “Gli italiani in Europa e la missione cristiana. Radici che non si spezzano ma che si allungano ad abbracciare ciò che incontrano”, promosso dalla Fondazione Migrantes. E questa mattina la Radio Internazionale della Missione Cattolica Italiana di Genk, la “radio dal cuore Italiano” ha mandato in onda una serie di interviste ai partecipanti all’incontro che ha visto duecento persone da ogni parte d’Europa.https://migrantesonline.it/2021/11/12/mci-genk-la-radio-internazionale-e-le-missioni-cattoliche/

 • 0 11 inbreuken vastgesteld tijdens Flexactie op Hasseltweg in Genk

  • Cronaca
  • Scritto da Gregorio Aiello
  • 26-10-2021
  0.00 di 0 Voti

  Op 16/10 voerde Stad Genk een gecoördineerde controleactie uit op een viertal uitbatingen op de Hasseltweg. Dat gebeurde na diverse signalen over inbreuken op de sociale en economische regelgeving, gebrekkige leef- en werkomstandigheden en inbreuken inzake stedenbouwkundige voorschriften. Na een flexcontrole op donderdag 14/10 is dit een 2de controle van het stadsbestuur in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit op korte tijd. Stad Genk voerde op 16/10 een controle uit op een viertal bars, rendez-vous huizen en massagesalons op de Hasseltweg, waarvan een aantal signalen en inbreuken werden geregistreerd. In totaal zijn 11 inbreuken vastgesteld. Het betreft voornamelijk inbreuken inzake de arbeidswetgeving, inzake ruimtelijke ordening en inzake het stedelijk reglement op de horeca. De opgemaakte processen-verbaal worden overgemaakt aan het parket Limburg. PV's met betrekking tot sociaalstrafrechtelijke inbreuken van de sociale inspectiediensten worden aan het arbeidsauditoraat overgemaakt. "Als stadsbestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen," legt burgemeester Wim Dries uit. "Zodra men dranken schenkt, ook als dat in het kader van een bar of massagesalon gebeurt, valt men onder het gemeentelijke horecareglement, en zullen we nagaan of deze horecavergunning in orde is. Het is verder onze taak erop toe te zien dat de normen en voorschriften inzake hygiëne, brandveiligheid en ruimtelijke ordening worden nageleefd. We vinden het ook erg belangrijk dat de uitbatingen in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving, zodat de uitbating in goede werkomstandigheden kan gebeuren." "Als stadsbestuur proberen we een evenwicht te zoeken tussen veiligheid en economie. Door grondig toe te zien op het naleven van de wettelijke normen en voorschriften in dergelijke uitbating, proberen we oneerlijke concurrentie tegen te gaan." geeft burgemeester Wim Dries aan. "Als lokaal bestuur nemen we onze verantwoordelijkheid op. Anders dreigt oneerlijke concurrentie en dat is nefast voor de lokale economie. Het is dan ook essentieel dat de werknemers goede werk- en leefomstandigheden hebben." De multidisciplinaire controleteams bestonden naast de gemeentelijke handhavingscoördinatoren, bouwtoezichter en huisvestingsambtenaar ook uit controleurs van de Sociale Inspectiediensten, Dienst Vreemdelingenzaken, Vlaamse Wooninspectie en de Economische Inspectie. De actie werd begeleid door PZ CARMA en ondersteund door het ARIEC Limburg.