Notizie

STAD GENK LANCEERT NIEUW SUBSIDIEREGLEMENT ROND STUDIEBEGELEIDING

STAD GENK LANCEERT NIEUW SUBSIDIEREGLEMENT ROND STUDIEBEGELEIDING

Om de uitstroom aan ongekwalificeerde kinderen en jongeren aan te pakken, lanceert stad Genk een nieuw subsidiereglement rond studiebegeleiding.

Initiatieven die kwalitatieve leerbegeleiding aanbieden voor kansengroepen en daarbij wekelijks in contact komen met kinderen en/of jongeren kunnen aanspraak maken op een jaarlijkse subsidie van 2500 euro.

Het stadsbestuur geeft zo prioriteit aan gelijke onderwijskansen voor alle Genkenaren. Genk kent heel wat lokale, niet-commerciële initiatieven rond studiebegeleiding.

Deze initiatieven kunnen, gezien hun kleinschalig karakter, vaak niet rekenen op Vlaamse of regionale duurzame erkenning.
Om deze organisaties te ondersteunen en hen de kans te geven hun werking kwaliteitsvol uit te bouwen met oog voor kansengroepen lanceert het stadsbestuur een nieuw subsidiereglement.

Concreet gaat het om een tegemoetkoming in de werkingskosten van 2500 euro per jaar voor instanties die leerbegeleiding voor kinderen en/of jongeren organiseren. Voorwaarden Niet zomaar elke organisatie die in leerbegeleiding voorziet, maakt aanspraak op de subsidie. Aan de toekenning hangen een aantal duidelijk voorwaarden vast.

Schepen Anniek Nagels, bevoegd voor talentontwikkeling:
"Zo moet de organisatie wekelijks minstens 15 unieke kinderen en/of jongeren bereiken; fysiek en/of digitaal.
Verder moeten de initiatieven investeren in kwaliteit; werk maken van een samenwerking met het onderwijs; de tevredenheid van en impact bij hun deelnemers opvolgen; hun aanbod bekend maken via eigen en stedelijke kanalen; deelnemen aan een Genks overleg; beschikken over één vast aanspreekpunt en een kortingssysteem voorzien voor kansengroepen."

Leerachterstand wegwerken Met het initiatief wilt Stad Genk de uitstroom aan ongekwalificeerde kinderen en jongeren tegengaan.

"Er wordt in Genk al veel werk verricht op het vlak van studiebegeleiding, bijvoorbeeld op Campus O³, maar het bestaande aanbod dekt de lading niet en is onvoldoende bekend waardoor heel wat groepen uit de boot dreigen te vallen", licht schepen Nagels toe. Ook de coronapandemie speelt een belangrijke rol.

"Deze heeft bovenop de reeds bestaande leeruitdagingen in Genk nog bijkomende leerachterstand gecreëerd. Doen we niets, dan zal die kloof nog groter worden", aldus schepen Nagels. Iedereen Slaagt-plan Het nieuwe subsidiereglement maakt deel uit van het stedelijk meerjarenbeleidsplan 2020-2025, dat via het 'Iedereen Slaagt-plan' aandacht geeft aan de verbetering van de schoolloopbanen van kinderen en jongeren.

Schepen Nagels: "Eén van de prioriteiten die we vastlegden in overleg met het onderwijs- en welzijnsveld is de uitwerking van een aanbod aan studiebegeleiding dat tegemoet komt aan de behoeften van álle Genkenaren. Dat wilt zeggen een toegankelijk en bereikbaar aanbod dat goed gespreid is in Genk en afgestemd is op de verschillende leeftijdsgroepen. Gelijke onderwijskansen voor al onze burgers is een absolute prioriteit."

Overzicht van het aanbod: www.genk.be/studie-en-leerbegeleiding

Contatti diretti

Indirizzo:
Radio Internazionale VZW
Risstraat 3
3600 - Genk [Belgium]


Mobile:
(Italiano: Giuseppe Allegro)
+32 479 66 06 87

(Nederlandstalig: Rosaria Ciarlo)

+32 497 86 02 82

E-mail: info@radiointernazionale.be

BTW: 424 382 126

Seguici sui Social