Notizie

HASSELT EN GENK ZOEKEN ONDERNEMENDE KUNSTORGANISATIES

HASSELT EN GENK ZOEKEN ONDERNEMENDE KUNSTORGANISATIES

De twee Limburgse centrumsteden Hasselt en Genk slaan de handen in elkaar om samen een straf Limburgs kunstenbeleid uit te bouwen en zo mee de schouders te zetten onder een sterke, professionele kunstensector in onze provincie.

Vorige maand keurden beide gemeenteraden daarom alvast hetzelfde ondersteuningsreglement goed, waarmee ze organisaties willen betoelagen. Organisaties kunnen indienen tot 30 november 2020. Gemeenteraden Kunst en cultuur in Limburg, het is niet het sterkste merk, zo zegt men.

En zo blijkt vooralsnog uit de cultuursubsidies die van het Vlaamse niveau naar Limburg komen (of niet komen). “Er zijn weinig kunstorganisaties, maar wel veel artistiek talent. En er zijn weliswaar geen grote kunststeden, maar wel twee centrumsteden die elkaar in hun gedeelde bekommernis om de kunsten vinden€, steekt Genks cultuurschepen Anniek Nagels van wal.

Om kunst, talent en stedelijk kunstenbeleid te matchen en te professionaliseren slaan we de handen in elkaar. Op 15 (Genk) en 22 (Hasselt) september keurden onze beide gemeenteraden een nieuw subsidiereglement voor professionele en professionaliserende (lees: startende) kunstorganisaties goed, vult Hasselts schepen Joost Venken aan.

Elke twee jaar een oproep Een kunstorganisatie die 2 jaar werking in of beide steden kan aantonen, kan beroep doen op deze subsidies. De steden doen elke 2 jaar een oproep en nodigen kunstorganisaties uit om een dossier in te dienen. Ingestuurde dossiers worden door een jury beoordeeld.

Belangrijk daarbij is dat de organisatie de steden elkaar vinden in gedeelde doelstellingen. Deze doelstellingen zijn een vertaling van de uitdagingen waarmee beide steden af te rekenen hebben. En dus waaraan kunst een wezenlijke bijdrage kan leveren. Waarmee ook meteen geponeerd wordt dat kunst en cultuur sociaal-maatschappelijk een verschil kunnen maken.

Bovendien stemmen beide steden hun subsidies op elkaar af. Concreet willen Hasselt en Genk, via dit op elkaar afgestemd reglement, volgende doelstellingen bereiken:
- de kunstpraktijk in Hasselt en Genk en bij uitbreiding in Limburg stimuleren, versterken en verbeteren;
- het bovenlokale culturele veld versterken;
- het ondersteuningsbeleid voor professionele en professionaliserende organisaties afstemmen;
- een gecoördineerd beoordelingskader creëren, geldig voor de beide steden, en geldig voor de verschillende werkvormen (functies) en disciplines;
- een complementair beleid met de Vlaamse overheid realiseren, waarbij culturele organisaties, aansluitend op hun werking in het kader van een Vlaamse erkenning, zich afstemmen op de lokale en regionale realiteit.

Aanvragers nemen daarnaast telkens minimum twee van onderstaande speerpunten op in hun project:
- netwerk- en talentontwikkeling;
- publieksparticipatie,
- met bijzondere aandacht voor mensen in kansarmoede;
- gemeenschapsvorming en gebiedsgericht werken, de lokale gemeenschappen betrekken;
- transversaliteit, innovatie, reflectie en debat;
- bijdragen aan de uitstraling van de stad. Vinger aan de pols Via onderlinge afstemming en structureel overleg hopen beide steden “een vinger-aan-de-pols-kunsten-beleid tot stand te brengen met aandacht voor nieuwe tendensen en flexibiliteit in het landschap.

Schepenen Nagels en Venken: We geloven echt dat we zo, aanvullend op het Vlaamse beleid, een wezenlijk verschil kunnen maken voor een professionele, sterke en gediversifieerde sector in Limburg.

Nu in dit coronajaar meer dan ooit willen wij hiermee een sterk, hoopgevend en motiverend signaal geven aan een sector die het in onze provincie al niet makkelijk had en nu ook nog corona voor de kiezen krijgt. De eerste oproep is vertrokken en bekend gemaakt op de stedelijke informatiekanalen. Eerder gesubsidieerde kunstorganisaties worden aanvullend ook nog gecontacteerd via een persoonlijke mail. Kunstorganisaties kunnen hun subsidieaanvraag digitaal indienen voor 30 november.

Contatti diretti

Indirizzo:
Radio Internazionale VZW
Risstraat 3
3600 - Genk [Belgium]


Mobile:
(Italiano: Giuseppe Allegro)
+32 479 66 06 87

(Nederlandstalig: Rosaria Ciarlo)

+32 497 86 02 82

E-mail: info@radiointernazionale.be

BTW: 424 382 126

Seguici sui Social