Notizie

NIEUW SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GENKSE JEUGD-SOCIO-CULTURELE
EN SPORTINFRASTRUCTUUR

NIEUW SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GENKSE JEUGD-, SOCIO-CULTURELE EN SPORTINFRASTRUCTUUR

Stad Genk heeft een nieuw subsidiereglement klaar voor jeugd-, socio-culturele en sportverenigingen. In plaats van 4 aparte reglementen rond veiligheid en infrastructuur komt er één uniforme benadering.

De stad pleit daarnaast voor meer overleg tussen de verschillende sectoren en gaat voor duurzame vrijetijdsinvesteringen die zich richten tot alle Genkenaren. Het subsidiereglement, dat dinsdag 23 februari ter goedkeuring is voorgelegd aan de gemeenteraad, geldt enkel voor vzw's, dus officieel erkende jeugd-, socio-culturele en sportverenigingen, die investeren in veiligheid en/of infrastructuur. Daar waar er vroeger aparte afspraken bestonden rond aanvragen, budgetten en de afhandeling van dossiers wordt nu alles uniform behandeld.

Algemeen geldt voor de subsidies een termijn van maximum 8 jaar en bedraagt de ondersteuning maximum 90% van het totale investeringsbedrag.

Veiligheid voorop Jeugd-, socio-culturele en sportverenigingen die investeren in veiligheidsmaatregelen, zoals inbraakpreventie, brandveiligheid, geluidsmeters en alarmsystemen, maken aanspraak op een subsidie van maximum 5000 euro. "Elke Genkenaar moet op een veilige manier aan vrijetijdsbesteding kunnen doen", aldus burgemeester Wim Dries. "De aanvragen hiervoor zullen eenvoudig en snel kunnen gebeuren."

Verbeterde infrastructuur Ook voor verbeteringen aan bestaande infrastructuur voorziet het stadsbestuur een reeks nieuwe regels. Cultuurverenigingen kunnen aanspraak maken op 60.000 euro ondersteuning. Idem voor sportclubs die verbeteringswerken moeten uitvoeren aan hun accommodatie of investeren in nieuwe sportfaciliteiten.

"Belangrijke voorwaarde voor cultuurverenigingen is dat de vereniging in kwestie haar infrastructuur ter beschikking stelt van derden", zegt schepen van cultuur Anniek Nagels. "Is dat niet het geval, moet men kunnen aantonen dat de vereniging sterk werkt aan onze stadsuitdagingen, namelijk verschillende groepen of gemeenschappen met elkaar verbinden ofwel sociale ongelijkheid bestrijden." Kwalitatieve jeugdwerking Cultuur- en jeugdverenigingen die investeren in een polyvalente, buurtgerichte infrastructuur en zo een belangrijke rol spelen in het sociale weefsel van Genk kunnen tot 150.000 euro ondersteuning krijgen.

Deze verhoging is ook van toepassing op sportverenigingen die beschikken over een kwalitatieve jeugdwerking. Schepen van sport Kathleen Parthoens: "We hebben hier duidelijke parameters rond uitgewerkt: zo is een minimum aan fysieke inspanning essentieel. Verder moet er al minstens 5 jaar sprake zijn van een jeugdwerking, moet de club minimum 25 actieve jeugdleden tellen en over twee gekwalificeerde jeugdtrainers beschikken. Ook heeft de club een afzonderlijk bestuur voor de jeugd of minimum één jeugdverantwoordelijke in het bestuur als rechtstreekse contactpersoon voor de jeugd. En laatste voorwaarde is dat de club een website heeft."

Omgevingswerken Nieuw is dat de cultuur- en jeugdsector nu ook aanspraak maken op subsidies voor omgevingswerken zoals nutsvoorzieningen, de aanleg van een parking en de afbraak van gebouwen en dit voor een bedrag tot 30.000 euro. "Een stimulans naar alle jeugdverenigingen toe", aldus schepen van Jeugd Toon Vandeurzen.

Ook sportclubs komen hiervoor in aanmerking. Meer overleg Aanvragen op het vlak van veiligheid kunnen permanent gebeuren; voor andere aanvraagdossiers zijn er in 2021 in totaal 4 indiendata voorzien. Keurt het schepencollege de aanvraag goed, dan kan er een subsidiedossier ingediend worden.

Erg grote subsidiedossiers zitten niet in dit reglement vervat en worden apart behandeld. "Met dit nieuwe reglement bieden we duidelijkheid naar de verenigingen toe en stimuleren we het onderling overleg, samenwerking tussen verenigingen en efficiënt gebruik van infrastructuur. Genk gaat resoluut voor een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor al haar inwoners", besluit de burgemeester.

Contatti diretti

Indirizzo:
Radio Internazionale VZW
Risstraat 3
3600 - Genk [Belgium]


Mobile:
(Italiano: Giuseppe Allegro)
+32 479 66 06 87

(Nederlandstalig: Rosaria Ciarlo)

+32 497 86 02 82

E-mail: info@radiointernazionale.be

BTW: 424 382 126

Seguici sui Social