Notizie

Sinds vandaag noodopvang voor kinderen die nog niet naar school kunnen.

Sinds vandaag noodopvang voor kinderen die nog niet naar school kunnen In nauwe samenwerking organiseren het stadsbestuur, de Genkse scholen en de buitenschoolse opvanginitiatieven sinds vandaag opvang voor kinderen van de Genkse basisscholen die nog niet terug naar school mogen na de heropstart van het onderwijs.

De opvang geldt in eerste instantie voor kinderen van ouders die beiden buitenshuis werken en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

De ouders kunnen bij de school terecht voor alle info. Tijdens de schooluren is de opvang gratis. Er zijn drie extra locaties voorzien. Het onderwijs start terug op en dat is geen eenvoudige oefening. Er moeten immers heel wat extra regels gevolgd worden. “Nu het economisch en maatschappelijk leven voorzichtig terug opstart, stelt dat vele gezinnen voor een probleem.

Voor alle gezinnen, maar zeker voor de meest kwetsbare, begint de situatie stilaan ook door te wegen”, schetst schepen Anniek Nagels de situatie. “Stad Genk, de Genkse scholen en de buitenschoolse opvanginitiatieven hebben daarom de handen in elkaar geslagen om noodopvang te organiseren voor kinderen die in Genk op de schoolbanken zitten. Stad Genk zet niet minder dan 30 extra personeelsleden in om dit aanbod te kunnen realiseren. Omdat enkele scholen infrastructureel hun limiet dreigden te overschrijden, zijn we op zoek gegaan naar enkele extra locaties.” Die extra locaties zijn De Schalm en de chirolokalen van meisjeschiro Kriskras en chiro Bokrijk.

Voor wie is deze opvang bedoeld?

• KLEUTERS

o Kinderen van ouders die beiden buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien;

o Kinderen uit kwetsbare gezinnen;

o Indien voldoende capaciteit te verruimen naar kinderen met één uithuiswerkende ouder, alleenstaande thuiswerkenden en nadien alle thuiswerkende ouders.

• LAGERE SCHOOLKINDEREN:

voorlopig enkel voor o kinderen van ouders die beiden buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien; o kinderen uit kwetsbare gezinnen. Bij het brengen en halen gelden uiteraard de gekende basisregels in coronatijd rond afstand houden en hygiëne. Ook tijdens de opvang gelden regels om het risico op eventuele besmetting zo laag mogelijk te houden. Opdat de kinderen ook overdag aan hun schooltaken (preteaching) kunnen werken, stelt het stadsbestuur waar nodig extra laptops ter beschikking.

Ook de scholen voorzien laptops waar mogelijk. De opvang tijdens de schooluren is voor de ouders volledig gratis.

De voor- en naschoolse opvang is betalend aan dezelfde tarieven die normaal gelden in de school / bij het opvanginitiatief.

Info / contact:
• Algemene vragen over opvang in coronatijden (huidige organisatie van de buitenschoolse opvang in Genk in deze tijden, contactbubbels):

Dienst Kinderopvang - Tel. 089/65 36 00

www.genk.be/kinderopvang

Contatti diretti

Indirizzo:
Radio Internazionale VZW
Risstraat 3
3600 - Genk [Belgium]


Tel: +32 89 38 27 12
Mobile: +32 479 66 06 87
(Giuseppe Allegro)


E-mail: info@radiointernazionale.be

BTW: 424 382 126

Seguici sui Social