Notizie

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, breidt stad Genk ook zijn dienstverlening, werking en aanbod terug uit.

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, breidt stad Genk ook zijn dienstverlening, werking en aanbod terug uit. Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, breidt stad Genk ook zijn dienstverlening, werking en aanbod terug uit.

Dat gebeurt de komende weken en maanden in fases, op een voorzichtige manier en met de nodige aandacht voor de basisregels die blijven gelden. Voor mei gaan alvast een aantal werkingen gericht op de Genkenaar, zoals Campus O³, het Werkstation open.

Ook voor een aantal publieksgerichte gebouwen en sites zoals onder meer C-mine kan stilaan de exitstrategie starten. Op vlak van de basisdienstverlening is terug meer mogelijk, zoals het online afspraken inboeken en dergelijke meer. De basisdiensten van de stad zijn gedurende de hele coronacrisis bereikbaar gebleven: “Het stadhuis en het Sociaal Huis Portavida (OCMW) bleven op afspraak en telefonisch bereikbaar, de bib organiseerde een afhaalwerking, onze recyclageparken heropenden, heel wat publieksgerichte diensten ontwikkelden online alternatieven,…”, aldus burgemeester Wim Dries. “Onze diensten zijn blijven draaien en we zijn er als stad al die tijd voor de Genkenaar, de handelaar, de ondernemer,… geweest. Maar nu zitten we in een nieuwe fase. Voorzichtig kan het openbare leven heropstarten. Zo ook heel wat van onze werking en aanbod.”

Aanpassingen in stadsgebouwe Stad Genk heeft de afgelopen weken ingezet op aanpassingen om het voor de medewerkers én de stadsklanten zo comfortabel en veilig mogelijk te maken. Zo worden alle stadsgebouwen voorzien van de nodige extra signalisatie (bijvoorbeeld over de gewenste looprichting, de capaciteit van vergaderzalen…).

Er zijn ook bijkomende voorzieningen voor de handhygiëne en plaatsen met fysiek contact zoals loketten en onthaalbalies worden waar nodig aangepast. Heel wat diensten hebben een eerstelijnsfunctie met fysiek contact met gebruikers / klanten; voor elke groep is bekeken welke aanpassingen of materialen nodig zijn. “We hebben deze maatregelen grondig uitgewerkt en overlegd met onze vakbonden. We zijn er als bestuur trots op dat we erin geslaagd zijn om al ons personeel zinvol aan het werk te houden. We zijn hen allen ook heel erkentelijk voor het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit die ze getoond hebben, en dat in moeilijke omstandigheden. We hebben er dan ook vertrouwen in dat we goed voorbereid deze volgende fase in kunnen”, voegt burgemeester Wim Dries nog toe.
Wat start wanneer terug op bij stad Genk?
In grote lijnen komt het erop neer dat de diverse en brede werking van stad Genk gefaseerd heropent, te starten in mei.
Over heel wat werkingen is inmiddels duidelijkheid, al blijft één en ander uiteraard voorwaardelijk met het oog op het verdere verloop van de toestand.

Vanaf deze week:

• Algemeen: vergaderzalen beschikbaar voor zakelijke vergaderingen (geen vrije tijd, geen lessen) op alle stadslocaties die al open zijn.

• Stadhuis o Dienstverlening aan de loketten:

o Blijft op afspraak.

o Afspraak maken kan opnieuw online!

www.genk.be - Tel. 089 65 36 00

• Sociaal Huis Portavida

o Blijft op afspraak, huisbezoeken vinden opnieuw plaats.

• Recyclageparken:

o Eén bezoek per week toegelaten.

• Campus O³

o De drie vestigingen heropenen.

o Je kan er terecht voor individuele ondersteuning.

Vanaf 18 mei

• Algemeen: (vergader-)zalen beschikbaar voor zakelijke vergaderingen en onderwijs.

• Heempark o onthaalbalie open

• Veiligheidshuis o onthaalbalie open

• Werkstation o Individuele begeleiding op afspraak

• C-mine – 19 mei: o Energiegebouw gaat open: bezoekersonthaal, vergaderzalen en expo Papanek

• Kattevennen o Bezoekersonthaal opent 25 mei

• Opening bibliotheek: o Enkel basisdienstverlening: boeken ontlenen, waarbij bezoekers individueel en gecontroleerd toegang krijgen tot de bib.

o De bib is dus niet toegankelijk als ontmoetingsplaats: krantenlezers, studenten en computergebruikers kunnen voorlopig nog niet terecht.

o Aangepaste openingsuren: van maandag tot en met zaterdag van 12 tot 18 uur.

• GA voor Kunst bekijkt welke lessen opnieuw kunnen starten en hoe dat kan gerealiseerd worden.

Met respect voor de basisregels

Opgelet! In alle locaties gelden afspraken om een bezoek veilig te laten verlopen. Het gaat over circulatie / looproutes, werken op afspraak, hygiëne,… Hier volgt stad Genk de vijf bekende basisregels die blijven gelden, ook tijdens deze versoepelingsfase. In die zin geldt er in de stedelijke gebouwen dan ook geen verplichting om een mondmasker te dragen. Het wordt uiteraard wel aangeraden wanneer de fysieke afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden. Stad Genk bedankt alle bezoekers om de regels, de medewerkers en elkaar te respecteren.

DE 5 BASISREGELS

• Was je handen regelmatig, ook voor een bezoek aan één van onze diensten.

• Hou afstand!

• Kun je geen afstand houden, draag dan een mondmasker.

• Hoest / nies in een papieren zakdoek of je elleboog.

• Ben je ziek? Blijf thuis!

De Veiligheidsraad sprak zich op 13 mei ook uit over de markten, die -mits beperkingen- terug toegelaten zijn vanaf 18 mei. Ook Genk kent twee vaste markten en gaat volgende week alvast met de marktkramers in overleg over de heropstart. Na dat overleg zal het schepencollege een beslissing nemen en zal het bestuur communiceren over de timing en de manier waarop de markten heropstarten in Genk. Over de heropening van LABIOMISTA en het SportinGenk Park volgt verdere communicatie op een later tijdstip. De dienstencentra blijven voorlopig dicht tot en met 8 juni.

Meer info:
Algemeen directeur Hilde De Wilde Burgemeester Wim Dries

Contatti diretti

Indirizzo:
Radio Internazionale VZW
Risstraat 3
3600 - Genk [Belgium]


Tel: +32 89 38 27 12
Mobile: +32 479 66 06 87
(Giuseppe Allegro)


E-mail: info@radiointernazionale.be

BTW: 424 382 126

Seguici sui Social