Notizie

DRIE PARTNERS ZETTEN SCHOUDERS ONDER GARDEN CITY 2.0

DRIE PARTNERS ZETTEN SCHOUDERS ONDER GARDEN CITY 2.0

Stad Genk, Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en Stebo richten samen een Taskforce op om met gerichte acties de Genkse tuinwijken toekomstbestendig te maken. Aan het begin van de 20ste eeuw was het tuinwijkconcept een mijlpaal in de geschiedenis van de arbeidershuisvesting.

Nu, 100 jaar later, zijn de tuinwijken historisch erfgoed dat we respecteren maar ons ook voor de nodige uitdagingen stelt.

De realisatie van een geïntegreerde transitie naar de tuinwijk van de toekomst inclusief gericht klimaatbeleid, of 'Garden City 2.0', zal het Genkse patrimonium nationaal en internationaal op de kaart zetten. Haalbaar en betaalbaar renoveren De Genkse gemeenteraad keurde in november 2020 al de samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen goed, alsook de toekenning van een subsidie van 100.000 euro aan Stebo, als startfinanciering voor de eerste fase van dit ambitieus plan.

Burgemeester Wim Dries:
"We staan immers voor heel wat uitdagingen. Nieuwe eisen op vlak van energieprestatie, wooncomfort, parkeren, ontharding, infiltratie van regenwater, ... zorgen voor investeringsnood. We gaan samen op zoek naar nieuwe methodes voor haalbaar en betaalbaar renoveren, methodes die rekening houden met de investeringsmiddelen van de bewoners en met respect voor de erfgoedkwaliteiten."

Bundeling van competenties Erwin De bruyn, directeur Stebo:
"Dit initiatief vraagt om een lange termijn-engagement met een geïntegreerde aanpak. Alleen zo kunnen structurele oplossingen voor de complexe dynamieken tussen de domeinen wonen, erfgoed, publieke ruimte en energie gevonden worden. Stad Genk is sterk in visie-ontwikkeling, RLKM brengt expertise in rond landschaps- en erfgoedontsluiting, en Stebo heeft stevige ervaring in de tuinwijken op vlak van wonen, buurtopbouwwerk en energie. Daarom engageren de drie partners zich in een Taskforce om de institutionele krachten en unieke competenties te bundelen. Met Ina Metalidis hebben we een ervaren procescoördinator geëngageerd die deze Taskforce zal trekken."

Verduurzaming van Limburg Johan Van Den Bosch, projectleider bij RLKM:
"Deze samenwerking draagt zeker ook bij aan de verduurzaming van Limburg; energietransitie en duurzaam ruimtegebruik vormen immers belangrijke ambities binnen het SALK Turbo-programma voor onze regio. Ook dragen onze plannen bij aan het Vlaams regeerprogramma en het Vlaamse klimaatplan, waar geld wordt vrijgemaakt voor de energetische renovatie van het Vlaamse woonpatrimonium of de Vlaamse 'Blue Deal', die een betere waterbalans in de stedelijke omgeving mogelijk moet maken. Een groot aantal organisaties, diensten en instanties beschikt al over verschillende actiemiddelen maar een globale aanpak ontbreekt en zo blijven de mogelijkheden van synergie onderbenut. Hier trachten wij nu verandering in te brengen."

Nieuwe dynamieken Véronique Claessens, directeur sector Ruimte stad Genk:
"Een belangrijk element in het voorziene traject is ook het onderliggende sociale weefsel. Bij het ontstaan van de tuinwijken hadden de bewoners een sterk samenhorigheidsgevoel, onder meer omwille van de gedeelde werkgever. Dit verbindende element viel weg na de sluiting van de mijnen. We moeten in deze typische tuinwijken ook op zoek gaan naar nieuwe dynamieken die de leefkwaliteit en het community-gevoel terug kunnen versterken. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die een verlengde vormen van de ontwikkelingen op de mijnterreinen. De versterking van het sociale weefsel alsook een gedragen voorstel geven onze plannen absoluut meer slagkracht en dus meer kans op succes."

Koploper Alessandro Cucchiara, schepen bevoegd voor Wonen:
"Een transitie naar de Garden City 2.0 heeft een grote impact op andere tuinwijken, in Vlaanderen maar ook transnationaal. Beproefde modellen zijn immers ook op andere plaatsen toepasbaar. Het geeft ons als partners niet alleen de kans om als koploper goede praktijken uit te wisselen, het project is ook bijzonder relevant voor het klimaatbeleid op alle bestuursniveaus."

Contatti diretti

Indirizzo:
Radio Internazionale VZW
Risstraat 3
3600 - Genk [Belgium]

Tel: +32 89 38 27 12

Mobile:
(Italiano: Giuseppe Allegro)
+32 479 66 06 87

(Nederlandstalig: Rosaria Ciarlo)

+32 497 86 02 82

E-mail: info@radiointernazionale.be

BTW: 424 382 126

Seguici sui Social