Bart Vanbeckevoort

Speaker di Radio Internazionale

Musica Maestro is een Italiaanse variant van het Engelse 'Music Maestro'. Het refereert naar de vraag van het publiek aan de dirigent om het orkest te laten beginnen met muziek te spelen.

De muziek die in dit uurtje te horen zal zijn, is van een tijdloos karakter: het klassieke repertoire. Dit is nieuw voor Radio Internazionale en maakt het aanbod ineens weer wat breder, dieper en ook 'internationaler'. Het idee is om steeds met een centraal thema te werken dat terug komt in elk muziekstuk, een soort rode draad als het ware.
Er zal tevens getracht worden om elk muziekstuk op voorhand kort toe te lichten zodat de luisteraar toch wat achtergrondinformatie mee krijgt. Ik zal in dit programma de dirigent van dienst zijn die zal trachten zijn publiek te bespelen zoals alleen een Maestro dat kan.